PaRot-hanke etenee

Palvelukeskusten robotit aloittaneet työt

PaRot- (Palvelukeskuksille robotteja) kuuden palvelukeskuksen yhteisen, uraauurtavan -hankkeen keskiössä on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen älykkäiden digikavereiden tullessa osaksi tiimiä. Hankkeessa mukana ovat Kuhilas Oy, KuntaPro Oy, Monetra Oy, Provincia Oy, Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) ja Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa. ”Hanke alkoi elokuussa 2017 ja jatkuu syyskuuhun 2018 – puolen matkan virstanpylvään kohdalla on hyvä tarkastella ollaanko tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulussa” toteaa MOST Digitalin hanketta koordinoiva hankejohtaja Maria Vuontisvaara.

Kaikilla yhtiöillä robotiikan ja/tai koneoppimisavusteisen automaation edistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Robotteja on otettu käyttöön niin myyntireskontran, kirjanpidon, palkanlaskennan kuin kuukauden vaihteen tehtävien hoitamiseen. ”Maaliskuun loppupuolella järjestimme yhteisen kokemustenvaihdon tilaisuuden, jossa jokainen osapuoli esitti omat tuotoksensa, kokemuksensa ja opit toisilleen” kertoo Maria Vuontisvaara.

Hankkeessa on lisäksi järjestetty yhteisiä, koko kuuden yhtiön henkilöstölle tarkoitettuja webinaareja, jotka ovat olleet suosittuja. Teemoina on käsitelty digitalisaatiota ja ohjelmistorobotiikkaa.  Kevään webinaarien teemoina ovat omien voimavarojen, työhyvinvoinnin ja informaatioergonomian edistäminen muutoksen pyörteessä.

Kuuden yhtiön esimiehille on oma syksyllä alkanut valmennusohjelmansa. Keväällä on keskitytty muutosjohtamiseen ja voimavaroihin sekä työyhteisön muuttuvien rooli- ja kompetenssitarpeiden kuvaamiseen. ”Esimiesvalmennusten parasta antia on ollut yli yhtiörajojen toiminut yhteistyö, kokemustenjako ja verkostoituminen” kiteyttää Maria Vuontisvaara.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

1 kommentti

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosilla (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu) on ilo olla kumppanina toteuttamassa PaRot-hanketta. Meidän käsialaamme ovat mm. webinaarit henkilöstölle omien voimavarojen ja informaatioergonomian edistämisestä sekä teknostressin taklaamisesta. Esimiesten valmennuksissa agendalle on otettu mm. yksilön voimavarat ja se, miten niitä voisi tukea muutoksen pyörteissä. Tähtäimessä se työhyvinvoinnin edistäminen.

Kommentoi