Koronavirusten vaikutukset ohjelmistorobotteihin

Kuinka koronavirus vaikuttaa ohjelmistorobottien työskentelyyn? Selvitimme asiaa.

Taustatietoja

Koronavirus on todennäköisesti tarttunut ihmiseen eläimestä. Vielä ei ole näkyvissä mekanismia, jolla kyseinen virus tarttuisi ihmisestä tietojärjestelmiin. Tätä mahdollisuutta ei voida kuitenkaan vielä sulkea pois ennen kuin viruksesta saadaan lisää tietoa.

Historiassa on paljon esimerkkejä erilaisista viraali-ilmiöistä missä tietojärjestelmät ovat olleet kantajina. Esimerkiksi meemit ovat hyvä esimerkki tästä.

Usein tietojärjestelmät ovat näissä tapauksissa olleet oireettomia, lukuun ottamatta mahdollisia käyttöliittymissä näkyviä poikkeavuuksia.

Mahdolliset varotoimenpiteet

Toistaiseksi virus ei ole aiheuttanut aihetta muutoksiin robottien toiminnassa tai kehittämisessä, mutta olemme valmistautuneet ottamaan varotoimenpiteitä käyttöön.

 1. Hiiriosoittimen ja näyttölaitteen desinfiointi

  Jos ohjelmistorobotti käsittelee käyttöliittymää, aina ennen työskentelyn aloittamista haetaan osoitteesta https://virtualhandsanitizer.com virtuaalinen desinfiointiainepullo. Robotti ottaa tästä virtuaalista käsidesiä ja desinfioi kursorin ja virtuaalisen näytön sisäpinnan pyörittelemällä hiiriosoitinta työpöydän yli vähintään 20s ajan.

 2. Kättelyiden välttäminen

  Tietojärjestelmissä ja ohjelmistoroboteissa kättelyistä luopuminen täysin on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta.

  Esimerkiksi TLS (Transport Layer Security) – protokollaan kuuluu olennaisena osana kättely. TLS:n käytöstä luopuminen ei ole järkevää, sillä tämä altistaisi perinteisille tietokoneviruksille esimerkiksi MITM-hyökkäyksen kautta. Ehdotamme kuitenkin että perustetaan työryhmä valmistelemaan TLS-kättelyn korvaamista TLS-fistbumpilla.

 3. Karanteeni

  MOSTin ohjelmistorobotit toimivat jo eristetyissä ympäristöissä, joihin pääsyä ja interaktiota ulkomaailman kanssa on rajoitettu mahdollisimman paljon. Robotit ovat myös eristyksissä toisistaan. Täydellistä isolaatiota ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä siten, että robotin toimintakyky säilyisi.

Yhteenveto

Ohjelmistorobottien kyky suojautua virukselta arvioidaan olevan tässä vaiheessa hyvä.
Sen sijaan meidän ihmisten tulee suojautua. Pestään siis käsiä, pysytään kotona ja pysytään terveinä, sillä ihmistä ei ohjelmistorobotti voi koskaan täysin korvata. 💙