Ohjelmistorobotiikka on tietotyön V-tyyli

Robotiikka kannustaa kokeilemaan – mutta samalla se mullistaa tietotyön

Robotit liikuttavat, yhdistävät ja käsittelevät asioita. Oli sitten kysymys teollisuudessa hitsaavista roboteista, liikkuvista kuljetusroboteista, palvelutehtäviä suorittavista palveluroboteista tai tietoa käsittelevistä ohjelmistoroboteista. Robotiikan hienous ja mahdollisuus on juuri siinä, että robotit toimivat ihmisten tai koneiden rinnalla automatisoiden sellaisia tehtäviä, jotka ovat kuormittavat tarpeettomasti ihmisiä tai aiheuttavat esteitä prosessien tehokkaalle toiminnalle.

Robotiikka on tietotyötä muuttava ilmiö

Robotteja alkoi ilmaantua tietotyön automaatiovälineeksi Suomessakin jo joitakin vuosia sitten. Varsinainen esiinmarssi on kuitenkin alkanut viimeisen parin vuoden aikana. Robottien määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja yritys toisensa jälkeen hämmästyy robottien mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Olen usein verrannut tietotyön robotiikka-automaatiota V-tyyliin mäkihypyssä tai luisteluhiihtoon hiihdossa. Samalla tavalla kuin nämä urheilulajien uudet ilmiöt muuttivat lajeja 80- ja 90-luvuilla, samalla tavalla robotiikka mullistaa tietotyötä, tehden monesta tehtävästä kokonaan toisenlaisen. Yhtälailla V-tyyli ja luisteluhiihto saivat aikanaan kritiikkiä ja epäilyksiä, ja yhtälailla kriittistä keskustelua käydään robotiikan ympärillä.

Robotiikka ei ole järjestelmäkehitystä

Robotiikan mahdollisuuksia ja hyötyjä kyseenalaistavaa ääntä kuuluu mm. suhteessa yksittäisten tietojärjestelmien automaatiomahdollisuuksiin. Kriittinen keskustelu on aina tärkeä osa uusien ilmiöiden kehittymistä. Keskustelussa on kuitenkin tärkeä huomioida alussa kuvaamani robotiikan luonne. Tietotyössä robotti voi esimerkiksi siirtää, täsmäyttää, jalostaa tai yhdistellä tietoa. Kehitys on siis prosessilähtöistä, ei järjestelmälähtöistä. Robotiikan hyötynä onkin automaatioasteen nopea ja kustannustehokas kasvu. Usein vuosia odotettu kehityspiirre pystytään toteuttamaan päivissä. Kysymys ei siis voi olla ristiriitaisesta kehityksestä, vaan suuresta mahdollisuudesta toteuttaa konkreettista ja nopeaa automaatiota.

Tietotyön muutoksessa kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään järjestelmien automaatiosta, vaan laajemmin järjestelmäkokonaisuuksien rakentumisesta tulevaisuudessa. Ajatusta prosessikokonaisuuden automatisoivasta järjestelmäkokonaisuuksista ei tulevaisuudessa kannata välttämättä edes tavoitella, koska robotiikka ja tekoäly mahdollistavat paljon joustavamman arkkitehtuurin tiedon kerryttämiseen ja käsittelyyn. Etenkin robottien ja tekoälyn yhdistelmä on tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi talous- tai liiketoimintatiedon jalostamisessa ja raportoinnissa.

Robotiikka tukee kokeilukulttuuria

Robotiikka tekee digitalisaation todeksi tietotyössä. Robottien avulla erilaisten hallinnollisten tehtävien nopeus laatu ja kustannustehokkuus saadaan nostettua täysin uudelle tasolle.

Robotiikan nopeus ja kustannustehokkuus mahdollistaa automaatioaskelien edistämisen matalalla kynnyksellä. Mielestäni robotiikka tukee aidoimmillaan kokeilukulttuuria. Tämä on tärkeä kääntää myös toisinpäin. Robotiikan on vastattava nopeuden ja kustannustehokkuuden lupaukseen, mikä on tiukka haaste meille robottitoimittajille!

Olli Ainasvuori
Partneri, MOST Digital Oy

Olli Ainasvuori on MOST Digital Oy:n perustajaosakas. MOST Digital Oy tarjoaa asiakkailleen tietotyötä automatisoivia robotteja, koneälyä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Ollilla on yli 15 vuoden kokemus asiantuntija- ja johtamistehtävistä taloushallinnon, konsultoinnin ja tilintarkastuksen liiketoiminta-alueilla. Lisäksi Ollilla on syvällinen osaaminen organisaatioiden strategioista, prosesseista ja toimintamalleista sekä ICT-kehittämisestä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana MOST Digital Oy on toteuttanut kymmeniä taloushallinnon automaatioratkaisuja ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen välineillä.