Ohjelmistorobotit HR:n apuna – Case Seure

Seure on kolmekymmentä vuotta sitten perustettu henkilöstöpalveluyhtiö, joka tarjoaa omistaja-asiakkailleen kokonaisvaltaisia henkilöstöratkaisuja pääkaupunkiseudulla. Seuren kautta työllistyy eri pituisiin sijaisuuksiin 15.000 henkilöä vuodessa. Yleisimmät työtehtävät ovat lähihoitaja, sairaanhoitaja, lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja, kokki, ruokapalvelutyöntekijä sekä laitoshuoltaja.

Miksi ohjelmistorobotiikkaa?

Seure on elänyt parin viime vuoden ajan vahvaa liiketoiminnan murrosta kasvun ollessa hurjaa. Seure on lähtenyt etsimään uusia, ketteriä toimintamalleja, joilla pärjätään muuttuvassa toimintaympäristössä. Robotiikalla on ollut tässä keskeinen rooli. MOST Digital ja Seure ovat tammikuusta 2019 lähtien tehneet yhteistyötä uusien HR-työtä helpottavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Tietohallinnosta vastaava johtaja Antti Nummiranta näkee, että heidän tehtävänään on ollut robotiikan käytön mahdollistaminen Seuren liiketoiminnan tarpeissa. Yksi onnistuneen robotisoinnin kulmakivistä on, että työn äärellä olevat asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa toteutuksissa. Tällöin kehittyy kuin itsestään sisäinen vainu, millaisia töitä on järkevää valjastaa robotin tehtäväksi. Kun pää on kerran saatu avattua, ei robotisoitavien kohteiden löytämisestä tule loppua.

Millaiset kokemukset Seurella on MOSTin kanssa toteutetuista robotiikkaratkaisuista?

Seuren optimoinnista vastaava päällikkö Laura Kuivalainen on kokenut yhteistyön MOSTin kanssa vahvasti kumppanuushenkisenä. Molemmilla toimijoilla on kokeilukulttuurin ilmapiiri ja on lähdetty yhdessä etsimään ennakkoluulottomasti ratkaisuja niin Seuren omiin sisäisten prosessien kuin heidän asiakkaidenkin tarpeisiin. Robotiikka on yksi hyvä elementti myös siinä vaiheessa, kun lähdetään ketterästi ja kustannustehokkaasti kehittämään yhtiölle kokonaan uusia palvelutuotteita. MOST on koettu luotettavaksi ja asiantuntevaksi yhteistyökumppaniksi myös tällaisessa liiketoiminnan kehityksessä.

Mitä mahdollisuuksia näette ohjelmistorobotiikalla olevan toimialueellanne?

Robotiikka vapauttaa työaikaa lisäarvoa tuottavaan asiakasta palvelevaan työhön. Tuottavuuden parantamisen lisäksi laatu paranee, kun robotit eivät suostu tekemään virheitä. Täydellisessä maailmassa käytettävissä olevat tietojärjestelmät tuottaisivat täydellisen ehyet sähköiset prosessit. Arkimaailmassa tätä ihmeellisyyttä harvoin kokee, joten robotiikka on tuonut järjestelmiin kipeästi kaivattuja täydentäviä ominaisuuksia.

Koneälyn mukaantulo robotiikkaan luo kiinnostavia entistä pidemmälle vietyjä mahdollisuuksia toimistoautomaatioon. Seuressa seurataan tätäkin kehitystä valppaana.