Ohjelmistorobotit teollisuudessa – Case Premekon

Premekon suunnittelee ja valmistaa teollisuuden käyttöön teräsrakenteisia hoitotasoja, portaita, porrastorneja, tikkaita, kaiteita sekä koneturvatuotteita Avaimet käteen -periaattella. Vuosikymmeniä vanha yritys on investoinut  viime aikoina vahvasti valmistuksen automatisointiin. Automaation edistämiseen liittyi myös tarve lähteä kokeilemaan ohjelmistorobotiikkaa tietotyön manuaalisten työvaiheiden vähentämiseksi. Premekonilla on jo useita ohjelmistorobotteja käytössä.  Robotiikkaa on niin rutiininomaisissa laskutukseen liittyvissä työtehtävissä kuin monimutkaisemmissa tuotannon kuormitukseen liittyvissä laskentatehtävissä.

MIKSI OHJELMISTOROBOTIIKKAA?

Premekonin toimitusjohtaja Mikko Pölkki luotsaa yritystään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Hänen mielestään ei ole järkevää, että diplomi-insinöörit joutuvat käyttämään työaikaansa erilaisten tietojen syöttöön tai raporttien laatimiseen. Ohjelmistorobotiikan avulla näistä turhauttavista työvaiheista päästään eroon ja syväasiantuntijoiden aikaa vapautuu suunnittelulle ja analyyseille. Lopputuloksena tuotteiden kilpailukyky kasvaa. Mikko Pölkki näkee ohjelmistorobotiikan myös varteenotettavana vaihtoehtona kalliille ja haasteelliseksi toteutettaville järjestelmäintegraatioille. Hänkin on nähnyt toiminnanohjausjärjestelmien mahdottomiksi paisuneet käyttöönotot, joilla odotusarvona on prosessien automatisointi. Monesti on kuitenkin niin, että tuolloin yritykseltä edellytetään toimintatapojen ja prosessien muuttamista järjestelmän vaatimusten mukaisiksi. Tämä taas tuo  monesti mukanaan jäykkyyttä ja automaation suhteen joudutaan tekemään liikaa kompromisseja sekä hylkäämään jo toimivia tehokkaita toimintatapoja.

MILLAISET KOKEMUKSET PREMEKONILLA ON MOSTIN KANSSA TOTEUTETUISTA ROBOTIIKKARATKAISUISTA?

Mikko Pölkki on ilahtunut siitä, kuinka joustavaa, ripeää ja luotettavaa toimitus on ollut. Robotiikalla on voitu erinomaisesti huomioida yrityskohtaiset tarpeet ja toimintatavat. Jo määrittelyvaiheessa MOSTin tekijät vakuuttivat asiantuntemuksellaan ja asiakaslähtöisyydellään. Toimitusajat luvattiin hämmästyttävän nopeiksi, mutta niin vain lupauksissa pysyttiin.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET OHJELMISTOROBOTIIKALLA TEOLLISUUDEN TOIMIALALLA?

Teollisuudessa on tyypillisesti käytössä iso määrä erilaisia tietojärjestelmiä. Kalliita integraatioita yritetään tehdä yksinkertaistenkin asioiden välille. Kustannusten lisäksi integraatioprojektit ovat hitaita käyttöönottaa, ja tuovat monesti mukanaan yrityksiin vaarallista jähmeyttä muuttua edelleen. Välttämätön jatkuvan evoluution prosessi pysähtyy. Ohjelmistorobotiikka voi olla integraatioita järkevämpi ratkaisu, mutta joskus myös integraation esiaste. Projektiluontoisessa toimintaympäristössä robotiikan ja keinoälyn sovellettavuus on lähes rajaton, kun tieto on aina saatavissa sähköisessä muodossa. Yritysten pitää lisätä ymmärrystään ohjelmistorobotiikasta, jotta voidaan hahmottaa, mihin kaikkeen sitä voitaisiin käyttää omassa organisaatiossa.