Seuren Teppo uranuurtajana

Seure tarjoaa pääkaupunkiseudun kaupungeille vuokrahenkilöstöpalveluja. Tyypillisiä työkohteita ovat päiväkodit, koulut sekä sairaalat. Seure hoitaa yli 12 000 työntekijän työsuhteita ja päivittäin työkohteisiin lähtee yli 1 500 työntekijää. MOST Digital ja Seure ovat tammikuusta 2019 lähtien tehneet yhteistyötä uusien HR-työtä helpottavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Seuren liiketoiminnan kehittäjä Riikka Lindroos-Järvitalo kertoo: ”Ajatuksenamme on ottaa robotiikkaa käyttöön laaja-alaisesti erilaisissa avustavissa työtehtävissä, jolloin asiantuntijoillemme jää enemmän aikaa haastavien tilanteiden ratkaisuun. Robotiikalla haluamme parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta nopeuttamalla prosessien läpimenoaikoja ja laajentamalla palveluaikoja.”

Seuren ensimmäinen ohjelmistorobotti on juuri aloittanut työnsä ja Lindroos-Järvitalo valottaa, mitä Tepoksi nimetty ohjelmistorobotti tekee: ”Teppo käsittelee vuokrahenkilöstön tekstiviestillä ilmoittamia poissaoloja. Käytännössä robotti lukee viestin, avaa tarvittaessa työvuoron uudelleen haettavaksi ja käsittelee poissaolomerkinnän.”

Ohjelmistorobotiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta luotettavalla RPA-kumppanilla on iso merkitys. ”Kumppanuudella oli syksyllä 2018 tekemässämme kilpailutuksessa suuri painoarvo. Kilpailutuksessa painotimme asiakastyytyväisyyttä, emmekä hakeneet esimerkiksi tiettyä teknologiaa ohjelmistorobotiikan toteutukseen. Halusimme toteuttajakumppanin, jonka kanssa työskentely sujuu ketterästi ja projektit syntyvät laadukkaasti nopeassa aikataulussa”, Lindroos-Järvitalo toteaa.

Ensimmäinen käyttöönotto sujui hyvin, ja suunnitellussa aikataulussa pysyttiin. ”Opimme kuitenkin, että helpommastakin tapauksesta olisi voinut aloittaa. Toisaalta vaikeamman tapauksen kohdalla saimme suuren onnistumisen sekä luotua Seuren sisällä merkittävän innostuksen ohjelmistorobotiikan ympärille. Tätä ohjelmistorobottia odottivat kaikki, ja tästä on hyvä jatkaa seuraaviin projekteihin”, Lindroos-Järvitalo kertoo.

Lisätietoja: liiketoiminnan kehittäjä Riikka Lindroos-Järvitalo riikka.lindroos-jarvitalo@seure.fi tai Maria Vuontisvaara maria.vuontisvaara@mostdigital.fi